Ajuts per a la rehabilitació

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ

El Pla Local de l’Habitatge de Gavà inclou la identificació d’àrees d’entorns vulnerables i la necessitat d’intervenció en les edificacions per esmenar les patologies existents i millorar l’eficiència energètica. Aquestes àrees estan vinculades a la manca d’accessibilitat, el nivell de renda de la propietat i l’envelliment dels residents, entre d’altres.

L’objectiu és facilitar l’execució d’actuacions de rehabilitació, regeneració urbana i l’erradicació d’infrahabitatge acord amb les necessitats de cada comunitat. Aquest mecanisme ofereix acompanyament comunitari en la presa de decisions i suport en la tramitació dels ajuts, així com congelar el preu de lloguer durant un període per evitar l’expulsió de les persones residents un cop feta la rehabilitació.

Convocatòries de subvencions per a la rehabilitació finançats amb fons Next Generation:

En l'àmbit de la rehabilitació, els fons Next Generation EU en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) permetran lluitar contra el canvi climàtic i promoure l'estalvi energètic. En aquest sentit, s'ha fixat com a objectiu principal que els edificis d'habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d'energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l'eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l'accessibilitat o la conservació dels edificis. Actualment es pot accedir als següents ajuts:

- Ajuts Barris: prestació per obres de rehabilitació tant en edificis d'ús principalment residencial, com en habitatges unifamiliars, que estiguin inclosos en Entorns Residencials de Rehabilitació Programa prèviament delimitats.

- Ajuts Edificis:prestació per obres o actuacions en edificis d'ús principalment residencial, que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica, especialment en l'envolupant dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent els seus habitatges, i en els habitatges unifamiliars.

- Ajuts Habitatges: finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

- Ajuts Llibre de l'Edifici: prestació que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la emissió del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com la redacció de projectes tècnics de rehabilitació, amb el propòsit d'activar la demanda de rehabilitació energètica i d'alta qualitat als edificis, la qual ens apropi als objectius europeus i impulsi l'activitat d'aquest sector en mig i llarg termini.

No estan incloses les obres o actuacions en habitatges d'ús turístic.

 

Convocatòries de subvencions per actuacions del Consorci Metropolità de l'Habitatge:

-Ajuts accessibilitat interior: prestació per fomentar les actuacions de millora d'accessibilitat i mobilitat a l'interior de l'habitatge. Estan exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, excepte en el cas d'habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer, de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Si voleu saber quines accions es poden dur a terme en un edifici d’habitatges en concret, el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha preparat un simulador energètic sobre els escenaris d’intervenció estimats per a la rehabilitació energètica.

Aquest simulador recull dos escenaris potencials de rehabilitació de l’edifici que permetrien aprofitar les subvencions dels Fons Next Generation Europe. Es subvencionen actuacions que, millorant l’aïllament de l’edifici, estalviïn energia donant més confort a les persones que hi viuen. També es poden afegir altres actuacions com nous ascensors.

Tot i això, només es simulen edificis plurifamiliars de propietat horitzontal construïts abans de 1981, que amb data posterior no hagin fet una gran rehabilitació.

Podeu consultar el següent document amb informació sobre la Convocatòria Metropolitana d'Ajuts a la Rehabilitació del Fons Next Generation.

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60.