AJUTS ENERGIA RENOVABLE

L’Institut Català d’Energia ha desenvolupat un pla d’ajuts en el Programa d’incentius lligats a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable i implantació de sistemes tèrmics renovables.

L’objectiu és complir amb els objectius de descarbonització en els diferents sectors de l’economia, així com la consecució dels objectius de reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle fixats pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030, i l’Estratègia d’Emmagatzematge Energètic.

Convocatòries de subvencions per al sector residencial:

- Programa 4: instal·lacions d'autoconsum renovable, sector residencial, administracions i tercer sector.

- Programa 5: Incorporació d'emmagatzematge per a l'autoconsum renovable existent, sector residencial, administracions i tercer sector.

- Programa 6: instal·lacions renovable tèrmiques en el sector residencial.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Institut Català d’Energia o al tríptic informatiu: Ajuts a l'autoconsum Programes.

Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic del BOE: Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

També es pot accedir al següent document: Fes la teva energia, fem comunitat.