SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE

SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE

Ampliació d'habitatge assequible i social a Gavà, impulsat per l’Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL). Es vol prioritzar les persones residents a Gavà, que han hagut d’establir-se fora del municipi i volen tornar-hi, o bé que treballen a una empresa de Gavà.

 

PROMOCIÓ D'HABITATGES SOCIALS SECTOR B2

El passat dimarts dia 19 de juliol es va realitzar el sorteig dels habitatges de venda i lloguer per optar a un dels habitatges de la segona promoció pública del barri de Can Ribes.  Aquesta promoció constarà de 136 habitatges, 73 seran de venda i 63 de lloguer, amb tipologies d’habitatges de 3, 2 i 1 dormitoris.

La nova promoció d’habitatges protegits de Can Ribes de Gavà s’està construint al voltant d’un gran espai verd interior permeable que fomenta la continuïtat biològica i lúdica entre la serra de les Ferreres i el Parc Agrari del Baix Llobregat i preserva el patrimoni natural i paisatgístic.

Els habitatges es distribueixen en cinc plantes: 64 de tres dormitoris, 64 de dos dormitoris i 8 d’un dormitori. La planta baixa es destina a habitatges i a un local comercial de 840 m2 útils.

La promoció incorpora estratègies ambientals innovadores que li permeten tenir una qualificació energètica A en emissions. Entre aquestes estratègies destaca la reducció de la demanda d’energia als habitatges (incrementant els aïllaments i afavorint la ventilació creuada), l’ús d’instal·lacions d’alta eficiència energètica (amb aerotèrmia) per a la calefacció mitjançant terra radiant i producció d’aigua calenta, la recollida d’aigües de pluja per al reg o l’aprofitament de la inèrcia pròpia del tipus constructiu.

També s’ha reduït l’excavació i l’impacte natural amb un únic soterrani que no sobresurt de la projecció de l’edifici i que acull les 136 places d’aparcament que requereix la normativa, i amb la incorporació de productes amb garantia de qualitat ambiental, com ara la fusta.

El procediment per optar a un dels habitatges varia en funció de si és de compra o de lloguer, però en ambdós casos és indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat amb resolució positiva i vigent.

 

Habitatges de compra

Qui vulgui optar a un habitatge de compra ha d’haver presentat la seva sol·licitud i documentació requerida dins del termini que va finalitzar el dia 30 de maig del 2022.

Per consultar més informació i documents relacionats podeu accedir al web: B2 - CAN RIBES - VENDA

Preu d'habitatge de tipologia de compra: Preus habitatges de compra

 

Habitatges de lloguer

Les persones que hagin escollit la modalitat de lloguer han accedit directament al sorteig sense haver presentat cap sol·licitud. Sí que és indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de la Generalitat amb resolució positiva i vigent.

Per consultar més informació i documents relacionats podeu accedir al web: B2 - CAN RIBES - LLOGUER

Preu d'habitatge de tipologia de lloguer: Preus habitatges de lloguer

Ja es pot consultar el llistat definitiu d’admesos com a sol·licitants per a habitatges en modalitat de lloguer en el següent document, així com el número de sorteig assignat a cadascú: Llistat definitiu de sol·licitants admesos lloguer can ribes B2

Ja es pot consultar els resultats del sorteig celebrat el dia 19 de juliol de 2022 que estableix l'ordre de tria per a l'adjudicació dels habitatges en venda i lloguer del Sector B2 Can Ribes:

- Resultat sorteig B2 - Venda

Resultat sorteig B2 - Lloguer