Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitacions i nuclis de població Gavà-nucli urbà 

El Ple de l'ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2022 va aprovar el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals a les urbanitzacions i nuclis de població, aquest pla pot ser descarregat per la seva consulta clicant aquí.

 

Pla d'emergència i estalvi en situació de sequera en el municipi de Gavà

El ple de l'ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 28 de setembre de 2023, va aprovar inicialement el Pla d'emergència i estalvi en situació de sequera, atès que en el període d'exposició pública no es van rebre al·legacions, aquest va ser aprovat definitivament en data 04 de desembre de 2023. Aquest pla pot ser descarregat per la seva consulta clicant aquí (clau: PlaSequera ).

 

Consells davant els riscos de l'hivern

Nevades i glaçades

Allaus

Onades de fred

Intoxicacions amb calderes i escalfadors

Ventades

Prevenció d' incendis forestals a l'hivern

 

Consells davant els riscos de l'estiu

Revetlles (cliqueu la imatge)

 

Risc d'incendis forestals (cliqueu la imatge)

 

Seguretat en el bany (cliqueu la imatge)

 

Onades de calor (cliqueu la imatge)

 

Fortes pluges i tempestes (cliqueu la imatge)