Programa d'ajudes a l'elaboració del Llibre de l'Edifici i redacció de projectes de rehabilitació

PROGRAMA D'AJUDES A L'ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L'EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

L'objecte d'aquest programa és l'impuls a la implantació i generalització del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació mitjançant una subvenció que cobreix part de les despeses d'honoraris professionals per a la seva emissió, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat als edificis, la qual permeti assolir els objectius europeus i impulsi l'activitat d'aquest sector en el mig i llarg termini.

A qui va dirigit?

- Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.

- Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

Requisits

En tots els casos s'han de complir els requisits establerts a l'article 52 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per aquest programa.

A més, en el cas de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis, l'actuació proposada ha de complir els requisits establerts a l'article 33 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre) per poder ser considerada com a actuació subvencionable en el programa d'ajuda d'actuacions de rehabilitació a nivell de barri o edifici.

Actuacions subvencionables

Les despeses d'honoraris professionals per a l'elaboració del llibre de l'edifici i/o el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis.

Import de la subvenció

 • Llibre de l'Edifici:

  - En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantia de 60 euros per habitatge.

  - En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantia de 40 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 3.500 euros.

  Si a la data d'entrada en vigor de la convocatòria no es disposa de la Inspecció Tècnica de l'Edifici, de l'Informe de Avaluació de l'Edifici o document anàleg, l'ajut s'incrementarà en un màxim de 50 %, sempre i quan s'elabori i es registri el nou ITE.

 • Projecte tècnic de rehabilitació integral de l'edifici:

  - En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantia de 700 euros per habitatge.

  - En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantia de 300 euros per habitatge, amb un topall màxim de subvenció de 30.000 euros.

Dates clau

La convocatòria de sol·licitud d'ajuts està oberta actualment, tot i que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació si s'exhaureix la dotació pressupostària.

Documentació per fer la sol·licitud

En el document elaborat pel Consorci Metropolità de l’Habitatge es pot consultar la relació de documentació que cal presentar en els ajuts a nivell de llibre de l’edifici existent i redacció de projectes de rehabilitació.

Tramitació

La tramitació de la sol·licitud dels ajuts l’ha de realitzar el/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent. Caldrà que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió, disponible properament a través de Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge. Per consultar telemàticament més informació pot accedir als documents específics següents:

Bases reguladores – RD 853/2021, de 5 d’octubre

Convocatòria