Videovigilància

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), els informem, de la informació bàsica sobre el tractament de dades personals, dels edificis de l'Ajuntament de Gavà, on hi ha càmeres de videovigilància:

 

Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.

Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat

Finalitat del tractament (AT033.01.02VIDIM): Enregistrament d'imatges a través de sistemes de càmeres o videocàmeres amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i bens, com també de les seves instal·lacions.

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament, presentant el formulari corresponent al registre electrònic de l’Ajuntament https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) (Àmbit: Exercici de drets dels interessats), o presencialment a l’Oficina d’Atenció ciutadana de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gava.cat/