La preservació del medi ambient i fer dels carrers de Gavà un lloc que faciliti les relacions ciutadanes i el passeig són algunes de les prioritats que des de fa anys té marcades l'Ajuntament de Gavà.

Per això s'han fet campanyes i actuacions que incideixen en aquesta qüestió: l'ampliació de la zona de vianants, aparcaments municipals subterranis, entrada en servei del Gavabús, i creació de carrils bici en són un clar exemple.

Però també s'han fet i es continuaran fent campanyes per conscienciar els ciutadans de la necessitat de fer un bon ús del cotxe, utililitzar els transports públics i gaudir del ric patrimoni natural que té Gavà, a peu o en bicicleta.