CÈDULES D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat i és apte per ser destinat a residència de persones, segons la normativa vigent. L’atorgament de la cèdula no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

És necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors, i per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres.

Des de la seva data d’emissió té una vigència de 25 anys per nova construcció i de 15 anys per segones ocupacions o primera ocupació de rehabilitació.

A qui va dirigit?

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Tipologies

De primera ocupació per habitatges de nova construcció.

De primera ocupació de rehabilitació per habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.

De segona ocupació per habitatges preexistents.

Cercador de cèdules

Si necessiteu saber si un habitatge té la cèdula d’habitabilitat vigent i els metres quadrats útils que té, al cercador de cèdules del web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podeu fer la consulta per número de cèdula o amb la referència cadastral. Us informem que podeu sol·licitar telemàticament la còpia de la cèdula d’habitabilitat aquí.

Si no disposeu de cap d’aquestes dades a la Seu Electrònica del Cadastre podeu consultar la referència cadastral.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat, a través del telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç.

Per consultar telemàticament més informació així com preguntes freqüents pot accedir a la web d’Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya.