LLOGUER I AJUTS

L’Oficina Local d’Habitatge ofereix el servei de gestió i acompanyament en les matèries relacionades amb la Llei del Dret a l’Habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge. Per una banda, es realitza atenció a la ciutadania per informar i donar suport en la gestió sobre el fons de lloguer social, format per habitatges de protecció oficial, borsa de lloguer social i borsa de mediació i inclusió. Per altra banda, s’informa i acompanya a la ciutadania en les sol·licituds d’ajuts relatives a l’habitatge.

A qui va dirigit?

Va dirigit a propietaris i ocupants d’immobles que estiguin interessats en l’oferta d’habitatges amb preus més assequibles, així com també en les ajudes per fer front als lloguers en casos d’ingressos limitats.

 

Fons de Lloguer Social

 

Es realitza el servei d’assessorament, informació i gestió per a la població que ho sol·liciti, per facilitar l’accés a registre com a sol·licitant d’habitatge de protecció oficial. També es tramiten les renovacions al registre.

Es facilita informació sobre els requisits i criteris d’adjudicació per als inquilins interessats, així com suport en el registre de sol·licitud.

Informació dirigida a propietaris interessats en destinar habitatges a la borsa de lloguer social a un preu més assequible. També s’inclouen els propietaris de locals comercials en desús.

 

Ajuts

S’ofereix el servei de gestió i suport en la tramitació d’ajuts per fer front al pagament del lloguer dels habitatges o habitacions.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç.