Xarxa de mediació i inclusió en borsa de lloguer social

XARXA DE MEDIACIÓ I INCLUSIÓ EN BORSA DE LLOGUER SOCIAL

És un servei de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i al mateix temps, mobilitzar el parc de pisos desocupats. Aquesta xarxa equilibra entre les diverses formes de tinença d’habitatge i el manteniment sostenible del parc d’habitatges, i millora les polítiques d’integració i de composició sociocultural dels municipis. Els habitatges captats es posen en lloguer a un preu assequible, es realitza el seguiment de la relació contractual i aporten seguretat als propietaris.

A qui va dirigit?

Va dirigit a propietaris d’habitatges buits i a persones que vulguin compartir habitatges, facilitant l'accés a joves i altres col·lectius interessats en habitatge compartit.

 

A disposició dels propietaris

Els propietaris disposaran d’assegurança multirisc i defensa jurídica durant tot el contracte, així com cobertura per impagaments a través d’Avalloguer. Es proporcionarà assessorament, suport en la tramitació dels contractes, seguiment entre la relació de ambdues parts i control del bon ús dels habitatges llogats.

 

Bonificacions

S’estableixen diferents incentius municipals per la inclusió d’habitatges a la borsa:

  • Bonificació del 95% de l’IBI per habitatges que s’incorporin a la Borsa de Mediació i Inclusió durant estigui inclòs en la Borsa.

  • Prima per destinar l’habitatge a la borsa amb subvenció de 150€ a l’any, i entre 500€ i 1.000€ en funció del temps que estigui l’habitatge a la borsa des de que s’incorpora fins a que és llogat.

  • Ajuts destinats a l’adequació dels habitatges amb petites obres.

Tràmits

La sol·licitud per accedir a la Xarxa de Mediació i Inclusió es tramitarà directament mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç

També pot accedir directament a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per consultar més informació.