228 PE assignació usos C/ Centre, 22

El Pla especial de l'assignació d'usos a l'equipament situat al carrer del Centre, núm. 20-22 ha estat aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 12 de desembre de 2023, i publicat en el DOGC núm. 9127 de 21 de març de 2024.