Empreses i societats municipals

L'Ajuntament de Gavà gestiona la conservació i millora de l'espai públic així com la construcció, venda i lloguer d'habitatge. locals comercials  i aparcaments a través de dues empreses municipals: Prestació de Serveis al Ciutadà SA (PRESEC) i Gavanenca de Terrenys i Immobles (GTI). Els seus consells d'administració estan presidits per l'alcaldessa, Gemma Badia.

Des de la seva fundació, ambdues empreses han desenvolupat una funció capdal en el desenvolupament, la transformació i el manteniment de la ciutat de Gavà.