Els Programes d'Actuació Urbanística Municipal defineix la política de sòl i habitatge per als propers anys sota criteris de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient.