Programes d'actuació urbanística

 

Els Programes d'Actuació Urbanística que figuren al marge esquerre són aprovats a partir del 2005, per la qual cosa el planejament aprovat anteriorment el podeu consultar en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya.