221 Pla especial de l'àmbit delimitat pels carrers de F. Pi i Margall, Treball i Sant Martí

221. Pla Especial de l'àmbit delimitat pels carrers de F. Pi i Margall, Treball i Sant Martí

El Pla especial de l'àmbit delimitat pels carrer de F. Pi i Margall, Treball i Sant Martí ha estat aprovat definitivament per la Comissió d'Urbanisme de l'Àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 13 de novembre de 2020, i publicat al DOGC núm. 8282 de 27 de novembre de 2020.