221 Pla especial de l'àmbit delimitat pels carrers de F. Pi i Margall, Treball i Sant Martí