205 PLA ESPECIAL SISTEMA VIARI DE CONNEXIÓ DEL BARRI DE CA N'ESPINÓS AMB EL NUCLI URBÀ DE GAVÀ