El Departament de Joventut de Gavà, desenvolupa les polítiques locals de joventut a la ciutat, amb la finalitat principal de treballar per assolir la plena ciutadania de les persones joves del municipi, formant joves amb autonomia, capaços d’enfrontar-se al seu propi procés d’emancipació, i a la participació que ha de permetre construir comunitat i enriquir-se emocionalment.

 

Un conjunt d'accions i programes que engloben totes els àmbits d'acció juvenil, com l'educatiu, el laboral, la salut, la participació, la cultura o l'habitatge. El Pla Local de Joventut és l'eina que recull totes les línies estratègiques i accions adreçades als i les joves.

 

Més informació:

www.gavajove.cat

Facebook: https://www.facebook.com/gavajove

Twitter: @gava_jove

Instagram: @gavajove

Tik Tok: @gavajove

Correu: joventut@gava.cat

Telèfon: 93 635 54 35 / 618 76 27 72