206 Pla Especial assignació d'usos equipament 7.4 del Pla Parcial del sector Central Mar