211 Modificació puntual Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat

Aquesta revisió de Pla Especial ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona de 25 de març de 2014 i publicat al DOGC núm. 6959 de 18 de setembre de 2015.

 

15-AD-CTUamB-revisio PE Parc Agrari
AP-PEPA - Exp. 1211-13 - Doc. 8962-14-2.DOC.txt-AP-revPEPA
DOG 6959 18-08-2015-AD Revisió pla especial