201 Pla especial de regulació d'establiments de telecomunicacions per a ús públic