201 Pla especial de regulació d'establiments de telecomunicacions per a ús públic

201. Pla especial de regulació d'establiments de telecomunciacions per a ús públic (locutoris) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessió de 7 d'abril de 2011 i publicat al DOG el 15 de juliol de 2011.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

MEMÒRIA

PLÀNOLS