196 Pla Especial Ampliació Usos VP1 del Pla de Ponent

196. Pla Especial Ampliació d'Usos Zona VP1 del Pla Parcial Pla de Ponent, al terme municipal de Gavà, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 23 de juny de 2010, tot incorporant d'ofici l'annex justificatiu de l'ampliació del 10% de l'edificació, tramès per l'Ajuntament en data 3 de juny de 2010.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
AD-1-CTUB-PE+usos+VP1-Plaponent
AD-2-CTUB-ANNEX-PE-usos+VP1+Plaponent
Text refós

 

DOCUMENTACIÓ I PLÀNOLS
Portada
Memòria
Plànol 1
Plànol 2
Plànol 3
Plànol 4
Plànol 5
Plànol 6