Cartipàs: Organització política

L'alcaldessa Raquel Sánchez ha estructurat l’organització municipal en sis grans àmbits de gestió: Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura; Igualtat, Esports i Joventut; Nova Governança i Serveis Generals; Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat; Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica, i Espai Públic, Seguretat i Convivència.

Lorganigrama també inclou l'Oficina de Projectes Estratègics, depenent de l'Alcaldia, que assumeix la direcció directa de les actuacions i projectes que es consideren altament prioritaris per aquest mandat i que impliquen processos de transformació i innovació ja en marxa i que marcaran el futur i l'evolució de la ciutat: Gavà Ponent, Espai Roca, Parc Esportiu Can Torelló, Centre de Mar, Pla Director d’Equipaments, Unió de Cooperadors i projecte Ecopèdia-Nova deixalleria.

També depèn d’Alcaldia l’àrea de Polítiques Feministes, la gestió de la qual correspon a la tinenta d’alcalde Gemma Badia.

Acció Social, Ciutat Educadora i cultura

L'Àmbit d’Acció Social, Ciutat Educadora i Cultura està presidit per la cinquena tinenta d'alcalde Ester Zamorano. Gestiona les polítiques de serveis a les persones. L'educació, com a millor eina per garantir la igualtat d'oportunitats, és una de les seves competències prioritàries. També posa l’accent la cultura, la salut comunitària, la promoció de l’envelliment actiu, i la inclusió i el Pla local de discapacitat.

D’aquest àmbit depenen dues regidories delegades: Educació, a càrrec de Mercè Campodarve, i Serveis Socials, Salut Comunitària i Inclusió, a càrrec de José Manuel Vara.

IGUALTAT, ESPORTS I JOVENTUT

L'Àmbit d’Igualtat, Esports i Joventut està presidit pel quart tinent d’alcalde Èric Plaza. Planifica la política esportiva i de joventut, i gestiona la mediació i els programes de conciliació. També programa i gestiona els equipaments municipals adscrits a aquest àmbit, tret de la part referida al manteniment. Nova Ciutadania, Drets Humans, Cooperació i Solidaritat són també algunes de les seves competències, juntament amb les polítiques d’Igualtat i LGTBI.

Aquest àmbit compta amb dues regidories delegades. Les de Programes de Conciliació i LGTBI, a càrrec d’Alba Riba, i Esports i Nova Ciutadania, amb LuIs Guitart al capdavant

nova governança i serveis generals

Un altre àmbit competencial és Nova Governança i Serveis Generals presidit pel primer tinent d'alcalde i portaveu del Govern, Jordi Tort. Coordina la política pressupostària, la gestió de recursos humans i modernització de l’Ajuntament. També es fa càrrec de les qüestions relacionades amb la participació ciutadana i el govern obert.

A aquest àmbit correspon la regidoria delegada de Govern Obert i Participació, amb Alba Riba al capdavant.

Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat

L’Àmbit d’ Estratègia Econòmica, Treball i Promoció de la Ciutat, presidit per Jordi Tort, impulsa i prioritza la gestió de les polítiques de desenvolupament i promoció econòmica i ocupació, així com l'impuls de la nova economia i la innovació, i dels plans d'internacionalització i de turisme.

Aquest àmbit compta amb una regidoria delegada, la de Turisme i Comerç, a càrrec d’Ester Zamorano.

Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica

L’Àmbit de Territori, Medi Ambient i Transició Ecològica està presidit per la segona tinenta d'alcalde Rosa Maria Fernández. Inclou les competències que tenen a veure amb l'urbanisme, la gestió del programa d’obres, projectes i inversions a la ciutat i també en equipaments. Assumeix directament les competències en habitatge, àrea a la què es vol donar un impuls important de la mà del Pla Local d’Habitatge. També aplega funcions en polítiques de sostenibilitat i programes per a la transició energètica.

A aquest àmbit correspon la regidoria delegada d’ Educació Ambiental, a càrrec de Mercè Campodarve.

Espai Públic, Seguretat i Convivència

L’Àmbit d'Espai Públic, Seguretat i Convivència, presidit per la quarta tinenta d'alcalde Gemma Badia, concentra en les seves funcions el conjunt de tasques de manteniment de la ciutat, tant pel que fa a l’espai públic com a equipaments. Així mateix aplega totes les actuacions en matèria de mobilitat. Cal remarcar, entre altres competències, la implementació del nou model de gestió de residus, les accions de seguretat, policia i civisme, i projectes com la renovació de l’enllumenat públic.

A aquest àmbit corresponen les regidories delegades de Salut Pública i Protecció dels Animals, a càrrec d’Alba Riba, i la de Consum, Civisme i Convivència amb Julio Tenorio al capdavant.

 

El Cartipàs també incorpora les Regidories de Barri, que es consideren de prioritat estratègica i estaran dirigides directament des d'Alcaldia, juntament amb el programa l'Alcaldessa als Barris.