Preinscripcions Llars Infants

La Xarxa educativa de 0 a 3 anys, esdevé una oferta per l'escolarització, rica i diversa, amb centres on descobrir, crear, experimentar i créixer, acompanyats de professionals de la petita infància, en un entorn de qualitat educativa.

L'escolarització en aquesta etapa, primer cicle d'Educació Infantil, en un entorn ric en oportunitats d'aprenentatge, afavoreix el desenvolupament de l'infant. 

A Gavà, la Xarxa educativa 0-3 s’estructura amb un total d’11 equipaments educatius autoritzats pel Departament d’Educació: 2 llars públiques i 9 centres privats. Una oferta per l’etapa amb una capacitat de 694 places: 252 places públiques i 442 places privades.

Al mes de maig s’inicia el procés de preinscripció per al curs escolar 2024-2025 dirigits als infants nascuts en els anys 2022, 2023 i 2024.

El període establert per a la sol·licitud de places a les llars públiques és del 8 al 21 de maig. 

Les famílies poden informar-se directament a les dues llars d'infants públiques de com formalitzar la preinscripció. També es poden adreçar a Oficina Municipal d'Escolarització, OME  de l'Ajuntament de Gavà, per consultes i demanar suport per la preinscripció, amb cita prèvia, fora de l'horari habitual de les llars. 

Per a més informació a: preinscripcio.gentcat.cat 

Per altra banda, l’accés a les llars privades es formalitza directament amb la direcció de centre durant tot el curs, en funció de la disponibilitat de places lliures.

Informació de les Llars d'Infants de Gavà: llistat amb les dades de contacte i els seus projectes per conèixer de prop l'oferta i els seus serveis per a infants i famílies.