Pla d'Entorn Escolar (PEE)

El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta educativa del Departament d'Educació en col·laboració amb l'Ajuntament de Gavà per donar resposta a les necessitats educatives d'infants i joves.

 

Té per objectiu aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència. A partir d'accions que s'adrecen als centres educatius, a l'àmbit familiar i a l'educació no formal (tallers d'Estudi Assistit, el Servei Comunitari, els Patis Oberts i el Mètode Glifing).