Projectes educatius destacats


Jove Avança:
És un projecte dissenyat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat en col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà per tal de facilitar un lloc de pràctiques en empreses privades i també en instal·lacions municipals de la ciutat a joves que tenen uns 15 anys i que necessiten una motivació fora de l’aula per tal que no abandonin els estudis obligatoris en educació secundària.

CUEME (Cultura emprenedora a l’escola):
Projecte de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Gavà que està adreçat a les escoles públiques de primària per al curs de 5è amb la finalitat de crear una cooperativa a nivell de classe i aprendre el valor de la cultura d’emprenedoria.

Mètode Glifing:
És un mètode d’aprenentatge de la lectoescriptura que l’Ajuntament de Gavà assumeix mitjançant un programa d’ordinador lúdic adreçat a l’alumnat de 1r i 2n de primària de les escoles públiques per tal de recolzar aquesta tasca als mestres, prevenir el fracàs escolar i detectar també possibles dificultats de la lectura en determinats alumnes.

Patis oberts:
  • Inolab
  • Talent Factory

Mart XXI:
El projecte s’adreça a nois i noies de 3r i 4t d’ESO de tots els centres educatius de Gavà amb aptituds i capacitats pels estudis, però amb risc d’abandonament prematur dels mateixos. El lloc on es desevolupa és la UPC de Castelldefels amb professorat de la Universitat i amb un nombre limitat de places.

Audiència Educativa:
És una forma de participació de joves que estan cursant 3r i 4t d’ESO amb la finalitat de donar veu a aquests ciutadans i ciutadanes respecte a temes concrets a l’Administració pública.
S’obren diferents espais de reflexió i participació que donaran com a fruit la maduració i transformació personal i col·lectiva.