Xarxa de transicions escola-treball

La Xarxa Transicions Escola-Treball, és una xarxa multidisciplinària integrada per diferents agents, tots ells relacionats amb el món de la joventut, l’educació i el treball. Mitjançant la coordinació de tots els seus i les seves integrants, es pretén fer una detecció precoç dels i les joves susceptibles de no aconseguir el títol d’Educació Secundària Obligatòria, amb la finalitat d’assessorar-los i acompanyar-los en la seva transició de l’escola al treball o a una posterior formació, i garantir que aquesta sigui exitosa per al i la jove i també d’aquells i aquelles joves que no finalitzen els estudis que estan cursant o tenen una desorientació sobre el seu futur.

En aquest catàleg, trobareu tots els serveis i recursos vinculats a les transicions escola treball.