Consell Escolar Municipal

És un organisme de conslta i participació de la comunitat educativa d'educació no universitària que fa posible la participació de tots els sectors implicats en la vida educativa. Director/a, titulars de centre, professorat, pares i mares, alumnes i personal administratiu i de serveis.

Amb aquesta finalitat i context es va crear el Consell Escolar Municipal en l'any 1989, un dret de tots els ciutadans/es a l'educació.