Centres educatius

A la ciutat hi ha 2 llars d’infants públiques de la Generalitat, 8 llars privades, 6 escoles públiques d’educació infantil i primària, 2 instituts i un institut escola, 5 centres privats-concertats d’educació infantil, primària i secundària.

 

En etapa postobligatòria, per cursar batxillerat, hi ha 5 centres que imparteixen aquest nivell educatiu. (Institut Bruguers, Institut El Calamot, Col·legi Santo Angel, Col·legi Immaculada Concepció i Col·legi Sagrada Familia) També hi ha oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior a dos centres, un públic i l’altre privat-concertat (Calamot i CEFP Núria)

Juntament amb aquests centres, hi ha dos centres privats a la ciutat (Lycé Français Bon Soleil i The British College of Gavà).

Així mateix, Gavà compta amb una escola municipal d'educació especial