Mapa Escolar. Zones

Hi ha dues àrees territorials d’influència diferenciades per a educació infantil i primària:

  • Àrea nucli urbà, compresa per tots els barris de la ciutat, a excepció de Gavà Mar. Centres afectats: tots els de la ciutat a excepció de l’Institut Escola Gavà Mar
  • Àrea Gavà Mar, inclou el barri de Gavà Mar. Centre afectat: l’Institut Escola Gavà Mar

Per a educació secundària hi ha una única zona i tenen caràcter preferent a l’Institut Escola Gavà Mar els alumnes que passen de 6è a 1r d’ESO.