Guia Educativa

És una eina elaborada per l’Ajuntament de Gavà adreçada als escolars, professorat i famílies amb l’objectiu de complementar les matèries que s’imparteixen a les aules i inclou tota una sèrie d’activitats, tallers i xerrades sobre diferents temes per donar resposta a les necessitats educatives i per recolzar la formació dels nostres infants i joves.