CURSOS, ACTIVITATS I TALLERS

Durant el curs escolars s'ofereixen activitats amb l'objectiu de donar diferents eines a la comunitat educativa i a les famílies per ajudar-los en les diferents etapes de l'eduació dels seus fills i filles. Així mateix, s'organitza un programa amb un bon grapat de propostes per tal que les persones majors de 18 es puguin seguint formant en aquells àmbits que més els hi agradi.