174 Pla Parcial Pla de Ponent

El Pla Parcial va ser aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 25 de maig de 2006. L'aprovació va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4.707-29/08/2006

PLA PARCIAL PLA DE PONENT
1. Memòria
2. Ordenances reguladores
3. Plànols d'ordenació
4. Plànols d'ordenació en DETALL