216 Modificació Pla parcial sector Les Parets en l'àmbit de la zona comercial