Fruit del pla d'acció i inversions per modernitzar, fer més eficient i sostenible l'actual sistema de gestió de residus, al 2018 es van substituir els antics contenidors per uns de nous, més accessibles per a la ciutadania i millor integrats en l'entorn urbà.

  • Característiques tècniques principals: càrrega lateral (per la dreta), capacitat de 3.200 litres, major accessibilitat per a la ciutadania (adaptats a persones amb mobilitat reduïda), millor eficiència en la descàrrega, manteniment i neteja, menor contaminació acústica i millor integració amb l'entorn urbà.
     
  • Fase 1 (tardor 2018): substitució dels contenidors tipus "iglú" per nous contenidors de càrrega lateral.
     
  • Fase 2 (tardor 2019): substitució del contenidor petit (bujol de 240 litres) de matèria orgànica per un contenidor de 2.200 litres de càrrega lateral. Reagrupació en illes de reciclatge de totes les fraccions de contenidors, de manera que qualsevol àrea d'aportació de residus tingui: paper, vidre, plàstic i metalls, orgànica i resta.