Preguntes freqüents

 

  •  On diposito els excrements del meu gos?

          Al contenidor de resta, ben lligats en una bossa.

  •  On llenço les piles?

          Les pots portar a la deixalleria, al Punt Verd de la Plaça Catalunya o a qualsevol de les 15

          minidexalleries que trobaràs per la ciutat.

  • Què faig amb els medicaments?

         A les farmàcies trobaràs un contenidor on dipositar medicaments caducats o sobrants.

         Aquests són recollits pel servei de distribució farmacèutica i lliurats als gestors per a la seva

         classificació i posterior tractament. 

  • Què són els RAEE?

         Són els Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics.

         Sempre que sigui possible s'ha de prioritzar destinar a un segon ús els aparells usats, 

         entregant-los a entitats socials que els hi puguin donar un segon ús, establiments dedicats al

         mercat de segona mà o altres vies de reutilització.

         Si es tracta de residus petits, es poden portar al Punt Verd de Plaça Catalunya o a les

         deixalleries. També existeix un servei de recollida gratuït al domicili trucant al 900 66 33 88. 

  • Tinc un armari molt gran per llençar, on el deixo?

         El pots portar a la deixalleria o bé trucar al 900 66 33 88 perquè el reculli el servei gratuït

         a domicili que ofereix l'Ajuntament. Consulta l'apartat de residus voluminosos i RAEE.

  • Genero molta poda, gespa i fullaraca, què en puc fer?

         A Gavà, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una recollida per zones a la porta

         de casa. 

         També pots fer servir un compostador per aprofitar una part d'aquestes restes vegetals.

  • Què és el compostatge?

         El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per obtenir compost,

         un adob natural. Aquesta transformació es porta a terme en qualsevol casa mitjançant

         un compostador. Les escombraries diàries que es generen a les llars contenen un 40%

         de matèria orgànica, que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per

         a les plantes i cultius.

  • Què  és l'economia circular?

         L'ecomia circular és un concepte econòmic que s'interrelaciona amb la sostenibilitat,

         i l'objectiu és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia, ...)

         es mantingui en l'economia durant el major temps possible, i que es redueixi a l'mínim

         la generació de residus. Es tracta d'implementar una nova economia, circular -no lineal-,

         basada  en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus,

         els materials, l'aigua i l'energia.

  • Què vol dir recollida porta a porta?

         La recollida selectiva porta a porta (PaP) consisteix en lliurar els residus al servei municipal de

         recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció.

         A través d'un model porta a porta es pot fer la recollida de totes les fraccions domèstiques

         amb recollida a la via pública, o la recollida només d'algunes fraccions, que com a mínim són

         Resta i Orgànica, mantenint els contenidors per a la resta de fraccions (paper, plàstics i

         metalls, vidre).

  • Per què es recomana fer servir bosses compostables per separar l´orgànica?

         El seu ús conjunt amb el cubell airejat airejat de la cuina redueix olors i evita que les

         restes separades suquegin. Això millora molt les condicions de separació a casa.

         A més, amb les bosses de plàstic convencionals cal netejar bé la orgànica que arriba a la

         planta, ja que sinó el compost final contindrà parts d'aquestes bosses que no es

         descomponen com la matèria orgànica. En canvi, les bosses compostables segueixen el

         mateix procés de descomposició que els residus orgànics i s'integren completament en el

         procés, obtenint un compost de qualitat que pot ser posteriorment utilitzat sense agents

         contaminants.