Recollida de residus especials

D'entre els diferents tipus de residus domèstics que generem, alguns tenen una sèrie de característiques que els fan especials i per aquest motiu no es poden abocar als contenidors habituals.

La importància de separar-los correctament i reciclar-los ve donada per la seva perillositat, toxicitat o bé perquè si no ho fem, acaben al contenidor de resta essent encara materials valuosos.