GENEREM MOLTS RESIDUS, al voltant d’un quilo i mig per habitant al dia; un total de 534 kg a l’any (dades 2022). A més, dels residus que van al contenidor de resta, i per tant al dipòsit controlat o incineradora, el 90% són materials reciclables.

A més, la recollida selectiva a Gavà se situa al voltant del 40%. És a dir, no reciclem ni la meitat dels residus que generem.

Quins objectius ens marca Europa, la Generalitat de Catalunya i l'AMB per al 2025?

  • 55% de reciclatge
  • 150kg/habitant i any de generació de la fracció Resta

Encara és vigent el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025, on s'indiquen les polítiques a seguir per aconseguir aquests objectius:

  • Promoure sistemes de recollida selectiva amb individualització: Porta a Porta o contenidors amb control d'accés (tancats)
  • Reciclar més i millor l'orgànica
  • Minimitzar la generació de residus, especialment els plàstics d'un sol ús.