GENEREM MOLTS RESIDUS, al voltant d’un quilo i mig per habitant al dia; un total de 534 kg a l’any (dades 2022). A més, dels residus que van al contenidor de resta, i per tant al dipòsit controlat o incineradora, el 90% són materials reciclables.

A Gavà, amb el model de recollida i gestió de residus que es va implantar al 2018, hem aconseguit passar del 36 al 44% de recollida selectiva al 2022, un bon increment però encara insuficient per assolir el 55% al qual ens hem compromès per a l'any 2025. Així ho indica al Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025.

És per això que s'ha posat en marxa tot un pla d'accions i inversions que han de permetre modernitzar, fer més eficient i sostenible el sistema actual.