Model de recollida i gestió de residus

    

Gavà és una ciutat compromesa amb la cura del seu entorn natural i el medi ambient. Per aquest motiu és necessari fer canvis en el nostre model de consum i la generació de residus, incrementant la reducció, la reutilització i el reciclatge.

L'èxit del nou model rau en dues de les seves característiques:

-Divers: perquè està dissenyat per a cada una de les fraccions i dels diferents col.lectius que els generen (comerciants, nucli urbà, urbanitzacions, etc.)

-Adaptatiu: perquè vol donar resposta a les diferents necessitats i particularitats de la ciutadania amb una flexibilitat que és possible pel fet de comptar amb una empresa municipal de recollida de residus com és PRESEC S.A.

Tríptic informatiu Nou model gestió residus

Ajuntament Informa (fase 1)

Ajuntament Informa (fase 2)