Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari (OFIDEUTE)

SERVEI D'ASSESSORAMENT SOBRE EL DEUTE HIPOTECARI (OFIDEUTE)

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies o unitats de convivència amb dificultats per mantenir la propietat o l’ús del seu domicili.

A qui va dirigit?

- Persones propietàries hipotecades d’un sol habitatge que tenen dificultats per pagar el préstec o preveuen que no ho podran pagar en el futur, o que han detectat clàusules abusives en els seus contractes d’hipoteca.

- Famílies que per l’impagament de préstecs amb garantia immobiliària, estan en risc de perdre l’habitatge i no tenen altres propietats d’immobles.

- Persones avaladores de préstecs.

- Famílies arrendatàries d’habitatges que són propietat d’entitats financeres o empreses dels seus grups, que no poden atendre la renda mensual del lloguer o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.

Objectius

Oferir informació i orientació jurídica sobre les obligacions i drets contractuals, les possibilitats de negociacions amb el creditor o propietari de l’habitatge en funció de la situació particular, els ajuts de l’Administració per poder fer front al deute en habitatge, una visió de les possibilitats de solució i de les despeses que comporta cada opció, i si fos necessari, t’informa de les responsabilitats davant d'un possible inici de procediment judicial i com sol·licitar justícia gratuïta i advocat d’ofici.

Tramitació

A través del correu electrònic de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ofideute@gencat.cat, o a través de l’oficina municipal al telèfon 93 263 91 00 o al correu sacgava@diba.cat.

Més informació

Per a més informació i per a conèixer quina documentació caldrà presentar es pot consultar el web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya:

Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari

Per obtenir més informació es pot dirigir a SIDH Gavà i Begues, mitjançant el telèfon 93 263 91 00 o bé demanant cita prèvia a través del correu sacgava@diba.cat.