OFICINA LOCAL DE REHABILITACIÓ

OFICINA LOCAL DE REHABILITACIÓ

L’oficina Local de Rehabilitació de Gavà és un servei a través del qual es duen a terme actuacions en matèria de rehabilitació i des d'on es dona resposta a les necessitats dels habitants, amb l'objectiu d'erradicar la vulnerabilitat residencial.

La Oficina Local de Rehabilitació realitza les següents funcions en l'àmbit informatiu i d'atenció ciutadana:

- Ofereix informació i atenció ciutadana de matèries relacionades amb la gestió d'ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.

- Assessorament a la propietat sobre el procediment de realització i obtenció de la Inspecció Tècnica dels Edificis i certificat d'aptitud, de la certificació d'eficiència energètica i les cèdules d'habitabilitat.

- Ofereix informació respecte energies renovables i ajuts que subvencionen les actuacions d'implantació d'aquestes.

El Pla Local de l’Habitatge de Gavà inclou la identificació d’àrees d’entorns vulnerables i la necessitat d’intervenció en les edificacions per esmenar les patologies existents i millorar l’eficiència energètica. Aquestes àrees estan vinculades a la manca d’accessibilitat, el nivell de renda de la propietat i l’envelliment dels residents, entre d’altres.

L’objectiu és facilitar l’execució d’actuacions de rehabilitació, regeneració urbana i l’erradicació d’infrahabitatge acord amb les necessitats de cada comunitat. Aquest mecanisme ofereix acompanyament comunitari en la presa de decisions i suport en la tramitació dels ajuts, així com congelar el preu de lloguer durant un període per evitar l’expulsió de les persones residents un cop feta la rehabilitació.

A qui va dirigit?

Va dirigit a propietaris i ocupants d’immobles i habitatges, amb prioritat els inclosos en les àrees de conservació i rehabilitació detallades a continuació i les construccions amb data anterior al 1980.

 • Can Tintorer

 • Can Pere Bori

 • Can Tries

 • Àngela Roca

 • Can Serra Ballet

 • Ausiàs Marc

 • La Rambla – Barceloneta

 • Centre

 • Torre Lluch

 • Les Colomeres

 • Santa Teresa

 • Diagonal

 • Bòbiles

 • Ca n’Espinós

 • Les Ferreres

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el següent correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o el telèfon 93 263 96 60.