208 2a Modificació puntual Pla Parcial Sector les Bòbiles (parcel.la equipament 7b3-HDj)

208 2a Modificació puntual de Pla Parcial sector les Bòbiles (parcel.la equipament 7b3-HDj)

Aquesta modificació de Pla Parcial ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de 30 de maig de 2013, i publicat al DOG núm. 6465 de 23 de setembre de 2013.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

DOCUMENTACIÓ I PLÀNOLS