208 2a Modificació puntual Pla Parcial Sector les Bòbiles (parcel.la equipament 7b3-HDj)