Circuit local per l'atenció a la violència masclista

El Circuit local d'atenció a les dones víctimes de violència masclista, és un projecte neix l'any 2000 fruit del treball conjunt de diferents agents de la ciutat.  La finalitat d'aquest circuit és crear un model d'actuació, sumant esforços i optimitzant recursos, per prevenir i actuar coordinadament davant dels maltractaments i alhora ser un recurs per mantenir la qualitat en la detecció i atenció a les dones víctimes de violències masclistes.

L'Ajuntament de Gavà, des del departaments de Igualtat, Serveis Socials i Policia Municipal i conjuntament amb els jutjats de Gavà, Mossos d'Esquadra, les àrees bàsiques de salut de Gavà, Hospital de Viladecans, Associació de Dones Clara Campoamor i el Centre de Salut Mental treballen conjuntament per a millorar l'atenció a les víctimes de maltractaments i mantenir espais de formació, sensibilització i prevenció.

El circuit disposa d'un Protocol local d'Actuació per l'abordatge integral de la violència masclista i d'una comissió que es reuneix trimestralment per a coordinar casos i altres temes d'interès.