Tracta-prostitució

L'Ajuntament de Gavà forma part de la Xarxa de Municipis lliure de Tracta, a la qual estan adherits 71 municipis d'arreu de l'Estat Espanyol, compromesos a treballar per l'erradicació de la demanda de la prostitució i a perseguir el tràfic de dones i nenes amb fins d'explotació sexual.

La prostitució és una manifestació més de la violència masclista i és una de les causes de la tracta de dones i nenes. És una manifestació de desigualtat on es perpetua la concepció de les dones com a objecte, i per la qual des de l'Ajuntament es treballa tant des d'un vessant de defensa del Drets Humans, com per la consecució de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Actualment s'està duent a terme una campanya integral contra la prostitució, una iniciativa que té l'objectiu de treballar per l'erradicació d'aquesta pràctica, eliminar les condicions favorables per a l'exercici d'aquesta activitat i oferir atenció sanitària i social a les dones prostituïdes.