LGTBI  són les sigles que designen col·lectivament les persones lesbianes, gais, transexuals i bisexuals.

Si sofreixes discriminació o coneixes algú en aquesta situació us podeu dirigir a l'Oficina de Drets Civils de l'Ajuntament de Gavà.

LGTBI són les sigles que designen col·lectivament les persones lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals.  

L'ajuntament de Gavà compromès en les polítiques LGTBI està adherit a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya que té com a finalitat:

  • Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat,  a la identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
  • Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI.
  • Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.

L'any 2014 es va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Es tracta d'una de les legislacions més avançades d'Europa en aquest sentit.