Pla Polítiques d'Igualtat

El II Pla de Polítiques d'igualtat  2014 – 2018 s'ha elaborat amb la participació de la ciutadania i amb la col·laboració i el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu de II Pla és desenvolupar un conjunt integrat i sistemàtic de mesures adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el municipi.  

El II Pl  segueix els criteris de transversalitat, dinamisme, flexibilitat i temporalitat plantejats també en el primer Pla, però amb el recorregut, treball previ i l' experiència de tots aquests anys.
 

III Pla d'Igualtat 2022-2026