Mecanismes de participació ciutadana

A Gavà disposem de diferents mecanismes de participació ciutadana recollits al Reglament Orgànic Municipal (ROM). Són instruments que té la ciutadania per incidir en l’acció de l’Ajuntament i del conjunt de la ciutat, a partir de promoure, debatre, proposar i coproduir sobre accions i temes sobre polítiques locals.