L'audiència pública és l'espai de participació reservat a la presentació pública per part de l'Ajuntament de Gavà, i posterior debat entre aquest i la ciutadania, de qüestions especialment rellevants per a la ciutat. Així mateix, constitueix un mecanisme perquè la ciutadania formuli propostes, a l'Ajuntament.