Consultes populars

Les consultes populars són instruments de participació que poden utitilizar els ciutadans i ciutadanes. Trobem:

1. Per via de referèndum:

La consulta popular per via de referèndum és un instrument de participació directa per determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions polítiques de transcedència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral, i es regula per la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum, en allò que sigui vigent.

Si vols més informació sobre aquest instrument de participació, contacta amb la Unitat de participació ciutadana a participa@gava.cat

 

2. No referendàries de caràcter sectorial

Les consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s’adrecen a un determinat col·lectiu de persones perquè manifestin la seva opinió sobre una determinada actuació, decisió o política pública, mitjançant votació i poden promoure’s per iniciativa institucional o ciutadana.

El seu resultat no té caràcter vinculant. Tanmateix, l’Ajuntament ha de pronunciar-se sobre la seva incidència en l’actuació pública sotmesa a consulta, en el termini de dos mesos a partir de la seva celebració.

Si vols conèixer més informació sobre aquest instrument de participació, contacta amb la Unitat de participació ciutadana a participa@gava.cat.