Reglament de participació ciutadana

El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat en 2019, regula la participació ciutadana a Gavà. El ROM recull que la ciutadania té el dret a intervenir, directament o mitjançant entitats de la ciutat, en els assumptes públics de competència municipal a través dels mecanismes regulats en aquest Reglament i d’acord amb la legislació vigent.

Aquí pots accedir al ROM. La part que fa referència a participació ciutadana és el Títol IV – Govern obert, transparència i participació (Art. 177 a 188).