Iniciativa ciutadana

La iniciativa ciutadana és la intervenció dels veïns i veïnes dirigida a promoure una determinada actuació de l’Ajuntament. Les matèries objecte de la iniciativa han de ser competència municipal.

Les iniciatives ciutadanes poden ser de diferents tipus:

a) Promoure processos de participació ciutadana o debat obert.

b) Presentar sol·licituds de realització d’Audiències Públiques.

c) Proposició normativa (projectes de reglaments o disposicions de caràcter general en matèria de competència municipal).

Si vols conèixer més informació sobre aquest instrument de participació, contacta amb la Unitat de participació ciutadana a participa@gava.cat.