Els processos de debat obert tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i l’Ajuntament per recollir l’opinió d'aquests respecte a una actuació pública concreta.

Poden tractar sobre temes sectorials, territorials, específics o globals. En aquest sentit,

poden tenir per objectiu la promoció de la participació activa de la ciutadania en la definició dels instruments estratègics del mandat, com ara els Plans Estratègics, els Plans d’Actuació Municipal o els Pressupostos Municipals.